Policy för datahantering.


Hur vi använder cookies

Cookies använder vi för att kunna utvärdera och hålla vår webbplats relevant och funktionell för dig som besöker den. När du använder vår webbplats lagras information via Google Analytics för att vi ska kunna få statistik och information om hur webbplatsen används. Det kan exempelvis vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom skärmstorlek, webbläsarversion, geografisk position och IP-adress.

Hur vi hanterar personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter i första hand direkt från dig som vill boka boende hos oss eller intresseanmäla dig som säsongsgäst. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in är ditt namn och kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer och e-postadress.

Vi kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

- Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller webbplats.
- När du fyller i ett formulär för exempelvis intresseanmälan som säsongsgäst.
- Vid besök på vår webbplats sker automatisk lagring av cookies.

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på vår hemsida (t ex vid intresseanmälan som säsongsgäst) så samtycker du till att dina personuppgifter får användas för personlig uppföljning från någon av våra anställda på Bovikens Havsbad och för framtida informationsutskick om campingen inför, under och efter säsongen.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi på Bovikens Havsbad kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Hur du kontaktar oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan när som helst avstå från att ta emot fortsatt information om campingen från oss genom att kontakta oss och meddela detta.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag.

Hur du kontaktar oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Bovikens Havsbad
Boviksbadet 401
931 99 Skellefteå

Telefon: 070-670 10 28
E-post: info@bovikenshavsbad.se

Denna policy gäller från och med 2020-01-01.

Policy för
datahantering.


Hur vi använder cookies

Cookies använder vi för att kunna utvärdera och hålla vår webbplats relevant och funktionell för dig som besöker den. När du använder vår webbplats lagras information via Google Analytics för att vi ska kunna få statistik och information om hur webbplatsen används. Det kan exempelvis vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom skärmstorlek, webbläsarversion, geografisk position och IP-adress.

Hur vi hanterar personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter i första hand direkt från dig som vill boka boende hos oss eller intresseanmäla dig som säsongsgäst. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in är ditt namn och kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer och e-postadress.

Vi kan komma att registrera dina personuppgifter i samband med:

- Om du kontaktar oss via e-post, telefon eller webbplats.
- När du fyller i ett formulär för exempelvis intresseanmälan som säsongsgäst.
- Vid besök på vår webbplats sker automatisk lagring av cookies.

Genom att du fyller i ett samtyckesformulär på vår hemsida (t ex vid intresseanmälan som säsongsgäst) så samtycker du till att dina personuppgifter får användas för personlig uppföljning från någon av våra anställda på Bovikens Havsbad och för framtida informationsutskick om campingen inför, under och efter säsongen.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi på Bovikens Havsbad kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss eller så kan du höra av dig till datainspektionen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot fortsatt information om campingen från oss genom att kontakta oss och meddela detta.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag.

Hur du kontaktar oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Bovikens Havsbad
Boviksbadet 401
931 99 Skellefteå

Telefon: 070-670 10 28
E-post: info@bovikenshavsbad.se

Denna policy gäller från och med 2020-01-01.